Przemysław Czarnek

1 2 3 4 5 ... Następna

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek urodził się w Goszczanowie koło Sieradza w 1977 r. W wieku 15 lat przeniósł się do Lublina, skończył liceum, a później studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Napisał pracę magisterską „Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce”. Od 2003 r. jest zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL, najpierw jako asystent, a po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 r. (rozprawa „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP”) na stanowisku adiunkta. W 2015 r. zdobył tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych. Przez cztery lata był wojewodą lubelskim.

Katarzyna, żona Przemysława Czarnka, jest doktorem na KUL. Mają dwoje dzieci – córka Julia zaczęła studia w Poznaniu, syn Mateusz chodzi do podstawówki.

Przemysław Czarnek ministrem

W październiku 2020 r. został powołany na stanowisko ministra edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Przemysław Czarnek po objęciu stanowiska ministra zapowiedział, że zmieni podstawę programową, rozszerzy ją o treści patriotyczne i związane z Janem Pawłem II, a jednocześnie będzie zwalczał poglądy lewicowe w szkołach.

Protesty po wyborze na stanowisko ministra

Nominacja na stanowisko ministra edukacji i nauki wywołała falę protestów, protestowali nauczyciele, uczniowie, a także środowiska naukowe i partie opozycyjne. W specjalnym oświadczeniu wybór ministra skrytykowało około 100 osób ze świata nauki i kultury.

Kontrowersyjne wypowiedzi ministra Czarnka

Przemysław Czarnek był krytykowany za niektóre wypowiedzi dotyczące m.in. roli rodziny, kobiet, społeczności LGBT. Za słowa o tym, że “ludzie o nieheteroseksualnej orientacji nie są równi innym ludziom” skargę do KRRiT skierował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.