wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"