opracowanie: Monika Jankowska-Kapica zdjęcie i stylizacja potrawy: Miód Malina Studio