konsultacja dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska z Warszawskiego UM