kierownik Zakładu Badań Porównawczych nad Polityką w PAN