kierownik Podyplomowych Studiów Kosmetycznych na Politechnice Łódzkiej