dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogozinie i dyrygent chóru Vox Singers