Z Forum Ekonomicznego w Krynicy Justyna Dobrosz-Oracz; zdjęcia i montaż: Anu Czerwiński