Wacław Radziwinowicz; montaż: Katarzyna Szczepańska