Przemówienie Fritza Sterna* na forum kawalerów Orderu Pour la Merite za Zasługi w Nauce i Sztuce z 8 czerwca 2009 r.