Poseł Adam Szłapka (Nowoczesna). Not. Sebastian Klauziński