Piotr Mgłosiek - sędzia Sądu Rejonowego we Wrocławiu