Justyna Dobrosz-Oracz; zdjęcia i montaż: Jakub Bach;