Justyna Dobrosz-Oracz; zdjęcia: Marcin Urban; montaż: Katarzyna Szczepańska