Jarosław Kurski; Zdjęcia i montaż: Adam Rosołowski