Dorota Wysocka-Schnepf; zdjęcia: Marcin Tynkowski; montaż: Bartosz Kłys