Aga Kozak; zdjęcia: Adam Rosołowski; montaż: Katarzyna Szczepańska