Luksemburg walczy o reputację i nie chce być kojarzony z oszustwami podatkowymi

EU4You
17.05.2019 21:20

Luksemburg należy do krajów, które można określić anglosaskim terminem 'usual suspect' (zwyczajowy podejrzany). Chodzi o kraje, o których wiemy, że zablokują z góry każdą inicjatywę podatkową, która mogłaby ograniczać ich możliwości w tej dziedzinie.

W ostatnich latach UE przyjęła szereg przepisów, aby zlikwidować luki prawne istniejące dzięki różnym systemom podatkowym jej członków. Zmobilizowały ją do tego w dużej mierze skandale z ostatnich lat.