Pojedynek w Zatoce Piran. Chorwacko-słoweński spór o granicę morską

EU4You
17.05.2019 20:19

Od ponad ćwierć wieku Chorwacja i Słowenia toczą spór o granicę morską. Spór oddala od siebie oba kraje. Konflikt utrudnia również funkcjonowanie Unii Europejskiej od początku negocjacji akcesyjnych Chorwacji, czyli od prawie 15 lat, konflikt którego UE stała się zakładnikiem. Gdy Zagrzeb w końcu stał się członkiem Unii Europejskiej w 2013 r., prawie dziesięć lat po Słowenii, konflikt ten wciąż pozostaje nierozwiązany. Spór ten ciąży także na regionie. Gdy kraje Bałkanów Zachodnich starają się porozumieć z pomocą UE, ta odpowiada, że nie chce zajmować stanowiska w nierozstrzygniętych sporach, zwłaszcza jeśli dotyczą delikatnej kwestii granic. Wspomnienie wojny w Jugosławii wciąż pozostaje żywe.