Europa zakorzeniona w kulturze. Płowdiw - najstarsze europejskie miasto

#EU4You
23.04.2019 17:25

Płowdiw jest drugim co do wielkości miastem Bułgarii. Jest to również jedno z najstarszych miast w Europie. W 2019 r. przyznano mu tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w duecie z innym tysiącletnim miastem, włoską Materą. Płowdiw, którego pierwsze ślady istnienia sięgają 8 tys. lat wstecz, jest ciekawym połączeniem ludzi i kultury. Na każdym rogu ulicy pozostałości z okresu rzymskiego lub otomańskiego przypominają o roli, jaką odgrywało to miasto w handlu na przestrzeni wieków.

Dwie anegdoty podsumowują stan umysłu jego mieszkańców. W czasie II wojny światowej Bułgaria i miasto Płowdiw na czele zablokowały nazistowski projekt 'czystek etnicznych' w Europie, chroniąc swoją społeczność żydowską. Po upadku bloku sowieckiego mieszkańcy miasta długo zastanawiali się, czy usunąć pomnik żołnierza rosyjskiego wzniesiony na szczycie jednego ze wzgórz ku pamięci wyzwolenia miasta przez Armię Czerwoną. W końcu postanowiono nie zaprzeczać tej stronie historii i dodać ją do poprzednich.