Kazik, M. Komorowska, A.B.Bohdziewicz, Ch. Niedenthal, J. Marczewski, C. Sokołowski o zdjęciach K. Millera z 1989 r. prezentowanych na wystawie w Domu Spotkań z Historią

06.09.2018 21:06