Nagroda im. Krzysztofa Millera za odwagę patrzenia - konkurs na najlepszy materiał fotograficzny 2018 roku

Jako fotoreporter Gazety Wyborczej Krzysztof Miller widział chyba wszystkie wojny tego świata. Był w Afganistanie, Czeczenii, państwach afrykańskich, Gruzji, Bośni, Nadniestrzu, Kongu, Rwandzie....
Przypatrywał się im uważnie. Przepuszczał przez migawkę swego aparatu tysiące tragicznych obrazów, by nam, siedzącym w zaciszu i bezpiecznym komforcie, dostarczyć ten jeden symbol, fotograficzną syntezę — to, co nazywamy istotą rzeczy. Krzysiek był jak filtr, przez który przepływała nędza współczesnego świata, okrucieństwo losu i zło człowieka. Tego człowieka, o którym Barbara Skarga mówiła, że "nie jest to piękne zwierzę".
Nagrodą im. Krzysztofa Millera nie tylko chcemy uczcić pamięć wybitnego fotoreportera, naszego Przyjaciela. Chcemy, by była ona inspiracją i wyzwaniem, dla wszystkich, którzy mają talent, odwagę i determinację, by podążyć jego reporterskim śladem.

Jarosław Kurski, redaktor naczelny Gazety Wyborczej


Do konkursu mogą przystąpić zarówno profesjonaliści jak i amatorzy fotografii, indywidualni autorzy oraz kolektywy fotografów, członkowie jednej agencji fotograficznej.
Laureat Nagrody im. Krzysztofa Millera otrzymuje nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych.

Czekamy na Wasze projekty do 31.10.2018


Szczegółowy regulamin konkursu

Galerie zdjęć Krzysztofa Millera, filmy i teksty o nim


The Krzysztof Miller Prize for having the courage to look – - competition for the best photographic material in 2018

Krzysztof Miller probably saw all the wars of this world. He was in Afghanistan, Chechnya, Africa, Georgia, Bosnia, Transnistria, Congo, Rwanda, ... He looked at them intently. He let thousands of tragic images pass through his camera's shutter in order to provide us, sitting safely in peace and comfort, with one symbol, a photographic synthesis – what we call the essence of things. Krzysiek was like a filter for the poverty of today’s world, the cruelty of fate and the human evil. The same human that philosopher Barbara Skarga described as ?not particularly beautiful animal”. The Krzysztof Miller Prize is not only intended to honor the memory of an outstanding photojournalist and our Friend. We want it to be an inspiration and a challenge for all those who have the talent, courage and determination to follow his footsteps as reporters.

Jarosław Kurski, Editor-in-Chief of Gazeta Wyborcza

The competition is open to both professional and amateur photographers, individual authors and photographers' collectives, members of a single photography agency.

The winner of the Krzysztof Miller Prize will receive a prize of PLN 10,000.

We are waiting for your projects until October 31, 2018.

Detailed rules of the competition

Photo galleries of Krzysztof Miller, films and texts about him