Gdańsk: Zmarł bp Zygmunt Pawłowicz

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA
18.03.2010 22:50
A A A
Dziś wieczorem zmarł bp Zygmunt Józef Pawłowicz, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, znany teolog i religioznawca.

A oto komunikat abp. Sławoja Leszka Głódzia:

K O M U N I K A T O Ś M I E R C I B I S K U P A Z Y G M U N T A P A W Ł O W I C Z A

Ze smutkiem powiadamiam, że w czwartek 18 marca 2010 r. o godzinie 21.25 odszedł

do Domu Miłosiernego Ojca Ksiądz Biskup dr hab. Zygmunt Józef Pawłowicz,

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej.

Ksiądz Biskup Zygmunt Pawłowicz urodził się 18 listopada 1927 r. w Gdańsku.

Święcenia kapłańskie otrzymał 20 września 1952 r., a sakrę biskupią

7 września 1985 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Wcześniej pełnił funkcję

proboszcza w Gdańsku Brzeźnie i wykładowcy w Seminarium Duchownym.

Był doktorem habilitowanym teologii. Specjalizował się w teologii fundamentalnej

i tematyce religiologicznej. Autor wielu książek i publikacji z tego zakresu.

Urząd Biskupa Pomocniczego sprawował do 1 maja 2005 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 23 marca br. o godzinie 11.00

w Katedrze Oliwskiej.

Łączę serdeczne pozdrowienia w Panu,

+ Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup

Metropolita Gdański

  • Podziel się