Ale tego dnia kamery włoskiej telewizji nadającej na żywo, tłum dziennikarzy i dwie setki dyplomatów śledziły ruchy ministrów spraw zagranicznych Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga oraz premiera Włoch i kanclerza RFN. Politycy podpisywali traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

To właśnie w tym pierwszym dokumencie zostały zawarte unijne pryncypia, które obowiązują do dziś: brak ceł, swobodny przepływ osób, kapitału i usług, wspólna polityka rolna i wspólne taryfy w handlu z państwami trzecimi.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej