Dr hab. Mikołaj Pawlak - pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, gdzie kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej

Z badań nad wiedzą polityczną prowadzonych przez zespół profesora Mikołaja Cześnika wynika, że jej poziom w Polsce jest podobny do poziomu w innych krajach regionu i tylko nieco niższy niż w państwach Europy Zachodniej. Demokracje są w stanie funkcjonować, nawet jeśli część wyborców zaskakująco mało wie o mechanizmach rządzących gospodarką i polityką. Dla przykładu - socjologia wiedzy jest jedną z najstarszych subdyscyplin socjologii, powstała już na początku XX wieku. W ostatnim jednak czasie w naukach społecznych następuje zwrot ku zainteresowaniu ignorancją. To odwrócenie perspektywy od tego, co wiemy, do tego, czego nie wiemy, pozwala inaczej spojrzeć na społeczne mechanizmy dystrybucji wiedzy oraz powiązanej z nią władzy.

Pozostało 85% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej