ks. dr John T. Pawlikowski OSM (słudzy Maryi, serwici) - ur. w 1940 r., emerytowany profesor etyki społecznej chicagowskiego Catholic Theological Union. Odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Zasługi RP i tytułem Człowieka Roku Polskiej Rady Chrześcijan I Żydów. Tytuł tekstu - „Wyborcza”

W obszernym eseju o polskim katolicyzmie, zamieszczonym w wydanym niedawno zbiorze „Sobór Watykański II za żelazną kurtyną”, prof. Piotr H. Kosicki z wydziału historii amerykańskiego Uniwersytetu Maryland (także redaktor całości) pisze z wyraźnym uznaniem o tym, co nazywa polskim „katolicyzmem otwartym” w czasach Soboru. Fenomen ten - w znacznej mierze efekt zaangażowania świeckich w sprawy Kościoła - pojawił się w epoce komunizmu i oddziałał znacząco na obradujący Sobór.

„Katolicyzm otwarty” miał mieszany rodowód - tworzyły go środowiska Znaku i warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, osoby takie jak redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Jerzy Turowicz, Juliusz Eska czy Janusz Zabłocki i przyszły premier Tadeusz Mazowiecki. To oni nadawali mu impet i kierunek. Podczas Soboru optymistyczna, inkluzyjna wizja „katolicyzmu otwartego” kształtowała głos dwóch najwybitniejszych polskich biskupów, prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego i krakowskiego biskupa Karola Wojtyły.

Pozostało 90% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej