Syria, Irak, Darfur, Burundi... Lista masowych zbrodni popełnianych na naszych oczach jest długa i straszna, a część z nich może okazać się ludobójstwem. Jednocześnie jesteśmy świadkami zaprzeczania ludobójstwu na naszym kontynencie, w czym uczestniczą partie polityczne, do czego na różne sposoby przyczynia się panująca kultura polityczna - zaprzeczanie faktom, negacjonizm, relatywizm, sianie zamętu, wyścig ofiar... Jak uczy nas zmarły w lipcu laureat Pokojowej Nagrody Nobla, "zabójca zabija zawsze dwa razy, po raz drugi przez milczenie". Przeczenie ludobójstwu to dalszy ciąg ludobójstwa.

Jest więc jednym i tym samym zaangażowanie na rzecz zapobiegania ludobójstwu i sprzeciwianie się zaprzeczaniu masowym zbrodniom.

Jurij Szuchewycz: Wołyń ludobójstwem? Ile wam Kreml zapłacił?Chodzi o podstawową wartość, jaką jest życie, o zaangażowanie, które wykracza poza naszą wspólnotę, nasze narodowe tożsamości i partyjne podziały. To dotyczy nas wszystkich.

Szczególna odpowiedzialność spoczywa na posłach, którzy mogą podejmować określone działania. Odpowiedzialność ta zobowiązuje nas do działań. Dlatego jednoczymy się w imię ludzkości, my, pochodzący z różnych środowisk, mimo dzielących nas różnic, aby zapobiegać ludobójstwu i masowym zbrodniom i by zwalczać negacjonizm.

Nasze uniwersalistyczne podejście sprawi, że troska o Innych przeważy nad obojętnością, prawda nad kłamstwem, wiedza nad niewiedzą, solidarność nad egoizmem, życie nad zniszczeniem.

Angażujemy się, by zapobiegać ludobójstwu i masowym zbrodniom we współpracy z organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi i krajowymi, zarówno rządowymi, jak i pozarządowymi, współpracującymi w celu zdecydowanego i skutecznego wdrażania Obowiązku Ochrony.

Mówiąc konkretnie, po pierwsze weźmiemy udział w dokumentowaniu faktów, a w szczególności pojawimy się w terenie. Będziemy informować i ostrzegać opinię publiczną, a także nasze rządy, europejskie, regionalne i międzynarodowe instytucje i inne parlamenty o zaistniałych zagrożeniach. Postaramy się też, by te instytucje, od naszych rządów poczynając, podjęły zdecydowane działania zmierzające do położenia kresu, w każdym miejscu na świecie, sytuacjom mogącym doprowadzić do ludobójstwa. Podejmiemy też działania zmierzające do uruchomienia w ramach tych instytucji, od naszych parlamentów poczynając, mechanizmów monitorowania ryzyka i zapobiegania masowym zbrodniom, a także powstrzymania tych, które mają już miejsce.
Pozostało 90% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej