Agencja Gazeta''Zaświadcza się niniejszym, że plut. Modzelewski Zygmunt służył jako ochotnik w 24 pp. W.P. od 18.XII.18 do 15.IX.21 r. Wymieniony wyżej, brał czynny udział w odparciu inwazji bolszewickiej z pod Warszawy i dalej na froncie Lit-Białoruskim, aż do podpisania preliminarjów pokojowych''. Takie zaświadczenie (pisownia i interpunkcja oryginalne) wystawił Zygmuntowi Modzelewskiemu dowódca batalionu zapasowego 24. Pułku Piechoty kapitan Czuma.

Karol Modzelewski pokazał mi rozbawiony odnalezione właśnie dokumenty demobilizacyjne jego ojczyma. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Zygmunt Modzelewski poszedł na ochotnika do polskiego wojska jako komunista, bo wedle oficjalnego życiorysu już w 1917 r. wstąpił do SDKPiL, a rok później był już członkiem Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (późniejsza KPP). W żadnym jednak jego życiorysie nie można znaleźć informacji, że walczył z bolszewikami w 20 roku.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej