Magda Lipiec – nauczycielka języka polskiego w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 97 w Warszawie; na stronie Magdalipiec.pl umieszcza materiały dotyczące nowoczesnych metod nauczania

Poprzednia, gimnazjalna lista lektur wymagała przeanalizowania w ciągu trzech lat pięciu tekstów. Resztę, co odbierałam jako dowód zaufania dla profesjonalizmu nauczających, pozostawiono nam do wyboru. Sugerowano jedynie, aby lektury odpowiadały potrzebom i poziomowi klas.

Obecnie na dwa lata przypada 21 lektur obowiązkowych (plus wiersze 12 poetów oraz dwie lektury nadobowiązkowe).

Pozostało 84% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej