REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu ,,RECENZJA” jest Agora SA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Czerska 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem”, będąca wydawcą m.in. dziennika ,,Gazeta Wyborcza” oraz kwartalnika ,,Książki. Magazyn do czytania” (dalej, Magazyn). 

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w serwisie Facebook.com profilu serwisu Książki. Magazyn do Czytania prowadzonego przez Organizatora, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/KsiążkiMagazyn/, dalej zwanym "Profilem Organizatora".

3. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności czynności prawnych mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych), którzy spełnią wymagania określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani jego małżonkowie, wstępni oraz zstępni – osoby takie zostaną wykluczone z konkursu.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej