Jako zarząd Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej z uwagą zapoznaliśmy się z reportażem Ewy Kalety „Przytulam panią wirtualnie. Co wolno podczas psychoterapii?” opublikowanym na łamach „Dużego Formatu” z dnia 29.05.2017. Reportaż opisuje oddziaływania, które nie prowadziły do oczekiwanej poprawy stanu zdrowia i poziomu życia osób zgłaszających się po pomoc psychoterapeutyczną, w tym takie, które w żadnym wypadku nie powinny mieć miejsca w psychoterapii. Oczywiście odnosimy się tylko do sytuacji opisanych, ponieważ nie mamy dostępu do rzeczywistych wydarzeń. Wydźwięk artykułu jest bardzo niekorzystny dla spostrzegania psychoterapii w Polsce, tym bardziej że zamieszczono również komentarz Tomasza Witkowskiego, znanego z krytycznych omówień psychoterapii czy raczej działań ją udających. Redakcja uzupełniła wprawdzie tekst wywiadem z prof. Bogdanem de Barbaro, w którym ten uznany polski psychiatra i psychoterapeuta wyjaśnia, jaki jest obecny status psychoterapii w Polsce i dlaczego opisane w reportażu incydenty mogą się zdarzać, ale nie równoważy to w naszym przekonaniu siły negatywnego przekazu całego tekstu.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej