Maciej Janowski - historyk, zajmuje się dziejami Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX w.

Spór między pedagogiką dumy i pedagogiką wstydu toczy się w Polsce od dwustu kilkudziesięciu lat i nadal ma się dobrze. Bardzo długo te dwie postawy określało się w polskiej historiografii jako postawy optymistyczną i pesymistyczną. Optymiści głosili, że przedrozbiorowa Rzeczpospolita nie była gorsza od innych państw, a nawet lepsza, upadła zaś w wyniku agresji z zewnątrz, pesymiści natomiast – że upadła z własnej winy: z powodu anarchii i niezdolności do zbudowania nowoczesnej administracji.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej