11 czerwca 1429 r. Triumf Joanny d'Arc pod Jargeau

W maju 1429 r., w krytycznym momencie wojny stuletniej, cała Francja na północ od Loary znalazła się pod angielską okupacją. Za sprawą heroicznej postawy Joanny d’Arc udało się jednak odblokować oblężony Orlean, ostatnią przeszkodę na Loarze do zajęcia południa kraju. Delfin Francji Karol VII przyznał wówczas Joannie dowództwo armii księcia Jana II d’Alençon i udzielił zgody na odbicie innych przepraw na rzece. Zdobycie Jargeau, gdzie Joanna pokazała niezwykły heroizm, był pierwszym etapem tego marszu. Francuzi wkrótce odbili Dolinę Loary, a 17 lipca Karol VII koronował się w Reims na króla. Rok później Joanna wpadła w ręce wroga, a w maju 1431 r. Anglicy spalili ją na stosie w Rouen.

11 czerwca 1675 r. Traktat w Jaworowie

W rezydencji w Jaworowie na Rusi Czerwonej Jan III Sobieski zawarł tajne porozumienie z Francją. Polski król zobowiązywał się do zakończenia wojny z Turcją i zaatakowania elektora brandenburskiego, który w trwającej wojnie holenderskiej wspierał koalicję antyfrancuską. W zamian Ludwik XIV obiecał wypłacać Sobieskiemu 200 tys. talarów rocznie podczas działań zbrojnych, a także uznawał jego prawo do Prus Książęcych oderwanych od Korony przez Hohenzollernów. Kalkulacje Sobieskiego, by umocnić się nad Bałtykiem, okazały się chybione. Szwedzkie wojska, dotąd niezwyciężone, uległy Prusakom, Turcy zwlekali z zawarciem pokoju, a Moskwa nie chciała podpisać układu o nieagresji.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej