27 maja 1525 r. Śmierć "pierwszego komunisty"

Na obrzeżach miasta Mühlhausen w Turyngii ścięty został Thomas Müntzer, teolog, jeden z przywódców reformacji. Cztery i pół wieku później w Niemieckiej Republice Demokratycznej został uznany za symbol walki o prawa uciśnionych chłopów. Wielu działaczy partyjnych określało go nawet mianem "pierwszego komunisty", a władze umieściły jego wizerunek na pięciomarkowym banknocie. Müntzer głosił zniesienie stosunków feudalnych na drodze rewolucji, odebranie panom i duchownym dóbr i rozdanie ich chłopom, a także ogłoszenie całkowitej równości. Stanął na czele chłopskiego powstania, które zostało stłumione przez wojska Związku Szwabskiego. Müntzer pojmany podczas jednej z bitew został stracony.

27 maja 1679 r. Habeas Corpus Act

Parlament uchwala ustawę, która stanie się jednym z filarów ustroju Anglii, USA i innych państw, które po latach powstaną na gruzach imperium brytyjskiego. Habeas Corpus Act oznacza, że państwo nie może aresztować obywatela bez zgody sądu. Co więcej, ewentualne zarzuty mają być postawione w ciągu doby, a sąd ma sprawować dozór nad wykonywaniem kary. Skazany powinien być więziony w hrabstwie, gdzie go osądzono. Szlachta polska wywalczyła sobie takie prawo znacznie wcześniej - już w 1433 roku król Władysław Jagiełło wydał przywilej nazywany Neminem captivabimus nisi iure victum, który zapewniał szlachetnie urodzonym, że bez wyroku sądowego ich nietykalność osobista i majątkowa nie zostanie naruszona.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej