16 kwietnia 1797 r. Car Paweł I

Na cara Rosji koronowany został w Petersburgu Paweł I, syn Katarzyny II i obalonego przez nią cara Piotra III. Jedną z pierwszych decyzji nowego monarchy była ekshumacja zwłok zamordowanego w 1762 r. - za wiedzą Katarzyny - ojca i złożenie ich obok matki. Po objęciu rządów Paweł zabrał się do reform - dokonał zmian w armii i na dworze, ograniczył pańszczyznę, ale od samego początku był bardzo niepopularny wśród szlachty, której wpływy chciał ograniczyć. Miał też wybuchowy charakter, surowo karał i poniżał ludzi - zdaniem wielu było to dowodem choroby psychicznej. Rządził niespełna cztery lata, 23 marca 1801 r. został zamordowany przez spiskowców w petersburskim Zamku Michajłowskim. W spisek wtajemniczony był jego syn i następca Aleksander I.

16 kwietnia 1859 r. Śmierć Tocqueville'a

W Tocqueville w Normandii na gruźlicę zmarł Alexis de Tocqueville. Myśliciel polityczny i przez kilka miesięcy minister spraw zagranicznych II Republiki zasłynął jako autor pracy "O demokracji w Ameryce", która była owocem jego dziewięciomiesięcznej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Demokrację rozumiał jako sytuację społeczną, w której nie ma arystokracji rodowej, a droga do kariery zależy od indywidualnych zdolności człowieka. Ostrzegał przed indywidualizmem, który według niego sprawiał, że ludzie dbają tylko o siebie i swoją rodzinę, nie zajmując się sprawami publicznymi, co w konsekwencji prowadzi do despotyzmu. Zapobiegać miały temu: decentralizacja władzy, wolna prasa i łatwość stowarzyszania się.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej