26 marca 1348 r. Nowe miasto Karola

W miejscu, gdzie później powstał kościół Na Karlove, Karol IV Luksemburski wmurował kamień węgielny pod budowę Nowego Miasta, współcześnie reprezentacyjnej części Pragi. Wydarzenie było zwieńczeniem długich przygotowań. Wcześniej król Czech i Święty Cesarz Rzymski, bo takie tytuły nosił potomek Przemyślidów, sporządził kosztorys i harmonogram prac, wykupił teren, a następnie podzielił go na parcele i sprzedawał chętnym "inwestorom". Warunkiem było zakończenie budowy domu przed upływem dwóch lat. W zamian dostawało się zwolnienie z danin i podatków na 12 lat. Powstało w ten sposób miasto o powierzchni 360 ha - trzy razy większe niż stara Praga. Miało być przyszłą stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

26 marca 1830 r. Księga Mormona

Opublikowana tego dnia Księga Mormona to dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oprócz Biblii najważniejszy tekst. Księgę przetłumaczył z języka reformowanego egipskiego (nie ma żadnych dowodów na istnienie takiego języka) na angielski twórca tego Kościoła John Smith. Według niej Jezus ukazał się w Ameryce wkrótce po zmartwychwstaniu, nauczał tu Ewangelii i założył Kościół. Księga zawiera też przesłania proroków, którzy mieli zamieszkiwać niegdyś obie Ameryki. Jeden z nich nosił imię Lehi i pochodził z Jerozolimy. Ok. 600 r. p.n.e. Bóg kazał mu poprowadzić do Ameryki małą grupę wiernych. Nazwa księgi pochodzi od Mormona, proroka kronikarza, który streścił w niej zapisy obejmujące wiele stuleci.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej