10 lutego 1454 r. Matka królów

Kazimierz Jagiellończyk, młodszy syn Władysława Jagiełły i od siedmiu prawie lat król Polski, a wcześniej jeszcze wielki książę litewski, ożenił się w katedrze wawelskiej z Elżbietą Habsburżanką, nazywaną potem Matką Królów. Z trzynaściorga dzieci tej pary (dwie córki zmarły w dzieciństwie) czterech synów zostało królami. Koronę czeską, a potem węgierską włożył Władysław II Jagiellończyk, zaś Polską i Litwą rządzili Jan Olbracht, Aleksander i Zygmunt zwany Starym. Kolejny syn, Kazimierz, został z czasem świętym Kościoła katolickiego, a Fryderyk arcybiskupem gnieźnieńskim i kardynałem. Córki - Jadwiga, Zofia, Anna, Barbara i Elżbieta - wydane zostały za władców niemieckich, pomorskich i śląskich. Królowa Elżbieta przeżyła męża o 15 lat, zmarła w 1505 r., dożywszy prawie 70 lat.

10 lutego 1755 r. Śmierć Monteskiusza

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej