18 stycznia 1385 r. Oświadczyny Jagiełły

Do Krakowa przybywa poselstwo litewskiego księcia Jagiełły, by prosić o rękę 11-letniej Jadwigi Andegaweńskiej. Córka zmarłego dwa lata wcześniej Ludwika Węgierskiego od trzech miesięcy jest królową Polski i sukcesorką ojca, który nosił również polską koronę. Jadwiga została już wcześniej zaręczona z księciem Wilhelmem Habsburgiem, który przyjeżdża nawet do Krakowa, by upomnieć się o swoje prawa. Prący do sojuszu z władcą Litwy panowie polscy zmuszają jednak Habsburga do wyjazdu. W sierpniu w Krewie Jagiełło zobowiązuje się m.in. do przyjęcia chrztu, chrystianizacji Litwy i Rusi. Dochodzi do pierwszej, na razie personalnej unii Polski i Litwy. Jadwigę poślubia ponad rok później, w lutym 1386 r.

18 stycznia 1654 r. Ugoda perejasławska

W cerkwi w Perejasławiu hetman Bohdan Chmielnicki, kozaccy pułkownicy i starszyzna generalna, a następnego dnia setnicy, asaułowie, pisarze pułkowi, prości Kozacy i mieszczanie złożyli przysięgę na wierność carowi. Bojar Wasyl Buturlin, wysłannik Aleksego I, ofiarował Chmielnickiemu symbole władzy: sztandar, buławę, buńczuk, czapkę i sobolowe futro. Mimo nacisków Buturlin nie zgodził się, by w zamian zagwarantować przysięgą nienaruszalność kozackich przywilejów. Kozacy liczyli, że wstępują w sojusz taktyczny z silniejszym sąsiadem przeciwko Rzeczypospolitej. Jednym ze skutków przysięgi było włączenie przez cara lewobrzeżnej Ukrainy do swojego imperium.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej