3 stycznia 106 r. p.n.e. Urodził się Cyceron

Imię Marka Tuliusza Cycerona to synonim epoki w literaturze i kulturze starożytnego Rzymu. On sam pewnie wolałby, żeby bardziej doceniono jego sukcesy polityczne. Jako konsul stłumił spisek Katyliny, ale zapłacił za to wygnaniem, bo doprowadził do egzekucji obywateli bez wyroku sądu (jedynie na podstawie uchwały senatu). Jego działalność przypadła na schyłek republiki, kiedy pokojowa gra polityczna liczyła się mniej, a zaczęli dominować "silni mężowie": Pompejusz czy Cezar. Zginął już po ich śmierci, zabity przez zbirów kolejnego "mocnego człowieka" Marka Antoniusza. Zostawił skarb: pisma filozoficzne, retoryczne, mowy i listy - źródło podziwu i wzór dla renesansowych humanistów.

3 stycznia 1661 r. "Merkuriusz Polski Ordynaryjny"

Z inicjatywy Ludwiki Marii Gonzagi, żony króla Polski Jana Kazimierza, ukazał się w Krakowie "Merkuriusz Polski", pierwsza polska gazeta periodyczna, czyli wychodząca cyklicznie. Ukazywała się raz lub nawet dwa razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egzemplarzy. Miała od 8 do 12 stron, a kosztowała 12 groszy. Autorami tekstów byli sekretarz królewski, pisarz i dyplomata, pochodzący ze Sieny Hieronim Pinocci, oraz pisarz, drukarz i rytownik Jan Aleksander Gorczyn. Dopiero drugi numer ukazał się z przymiotnikiem ordynaryjny, czyli pospolity. Gazeta informowała o rodach panujących, wojnach i wydarzeniach politycznych, ale miała też dodatek "Continuazione del Mercurio Polacco" o wydarzeniach w Polsce. Ostatni, 41. numer ukazał się 22 lipca 1661 r.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej