22 listopada 1716 r. Aresztowanie Hrabiny Cosel

Na granicy prusko-saksońskiej aresztowana została Anna Konstancja von Hoym, hrabina Cosel, metresa i matka trojga dzieci króla Polski Augusta II Mocnego (elektora saskiego Fryderyka Augusta I). W 1705 r. władca dał jej pisemne przyrzeczenie, że ożeni się z nią po śmierci małżonki. Dziesięć lat później Cosel popadła jednak w niełaskę i została wypędzona z drezdeńskiego dworu do pałacu Pillnitz. Gdy pojechała do Berlina po ukrytą tam deklarację małżeńską, której ujawnienie skompromitowałoby Fryderyka Augusta, ten porozumiał się z królem Prus Fryderykiem Wilhelmem I i wymienił Annę za grupę pruskich dezerterów. Hrabina została uwięziona w twierdzy Stolpen, w której przebywała 49 lat - do śmierci.

22 listopada 1812 r. Most na Berezynie

Wojska gen. Jana Henryka Dąbrowskiego przegrały tego dnia bitwę pod Borysowem - niezbyt dużą, ale jedną z ważniejszych podczas odwrotu Napoleona spod Moskwy. Zadanie polegało na utrzymaniu jedynego mostu na Berezynie, który był w Borysowie - miały się po nim przeprawić ścigane przez Rosjan resztki Wielkiej Armii. W walce z atakującym od zachodniego brzegu rzeki wojskiem adm. Pawła Cziczagowa oddziały Dąbrowskiego nie zdołały utrzymać przeprawy. Dąbrowski rozkazał przejść na drugi brzeg i spalić most. Kilka dni później Wielka Armia musiała przeprawiać się po prowizorycznych mostach wybudowanych przez saperów. Zginęło ok. 30 tys. żołnierzy.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej