21 października 1702 r. Uniwersytet nad Odrą

Cesarz Leopold I Habsburg wydał tzw. złotą bullę, którą powołał do życia jezuicki Uniwersytet Leopoldyński we Wrocławiu, który wówczas nazywał się Press-law. Początkowo miał on dwa wydziały: filozoficzny i teologiczny, ale jezuici starali się także o utworzenie prawa i medycyny, czemu sprzeciwiła się protestancka rada miasta. Zakonnicy dali wyraz swym aspiracjom, stawiając na balustradzie jednego z tarasów cztery figury symbolizujące fakultety: teologię (z krzyżem i księgą), prawo (z wagą i tiarą papieską), medycynę (z laską Eskulapa) i filozofię (z globusem i cyrklem). Dopiero od 1811 r., po połączeniu Leopoldiny z protestanckim uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie n. Odrą, kształcili się tu medycy i prawnicy. Dziś uniwersytet łączy tradycje uczelni niemieckiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej