8 sierpnia 1665 r. Upadek Wilna

Armia cara Aleksego I przy wsparciu wojsk hetmana kozackiego Iwana Złotareńki zdobyła Wilno, a wydarzenie to stało się jednym z największych ciosów zadanych Rzeczypospolitej podczas wojny z Moskwą z lat 1654-67. Wcześniej wojska carskie pokonały niedaleko Wilna wojska hetmanów litewskich - wielkiego Janusza Radziwiłła i polnego Wincentego Gosiewskiego. Rzeź w mieście trwała trzy dni i jak się szacuje, zginęło ok. 20 tys. ludzi. Przez 17 dni zdobywcy plądrowali i palili miasto, wiele spalonych obiektów sakralnych nigdy nie zostało odbudowanych.

Pozostało 80% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej