12 lipca 1410 r. Ostatnia narada

Na zamku w Bratianie została zorganizowana narada wojenna wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena i starszyzny zakonu krzyżackiego. Rycerze omawiali plan bitwy, do której miało dojść trzy dni później pod Grunwaldem. Niedaleko zamku na lewy brzeg Drwęcy przeprawiły się również po 12 mostach oddziały krzyżackie podążające na spotkanie z wojskami polskimi. Po 1466 r. zamek znalazł się w granicach Rzeczypospolitej. Popadł w ruinę wskutek wojen polsko-szwedzkich. W 1785 r. władze pruskie zarządziły jego częściową rozbiórkę na materiał budowlany na nowy kościół. W 1829 r. pozostałości zostały sprzedane w prywatne ręce i w ciągu kilkudziesięciu lat zamek przestał istnieć. Na jego miejscu zbudowano młyn wodny, który działa do dziś.

12 lipca 1906 r. Rehabilitacja Dreyfusa

Najwyższy sąd apelacyjny przywraca do wojska kapitana Alfreda Dreyfusa, którego sprawa przez ponad 10 lat wstrząsała Francją. Dreyfus, Żyd z pochodzenia, w 1894 r. został aresztowany za rzekome szpiegostwo na rzecz Niemiec. Sąd wojskowy skazał go na degradację i dożywocie. Gdy z czasem okazało się, że to nie Dreyfus współpracował z Niemcami, armia, a także konserwatywna prawica, nacjonaliści i część kleru domagali się podtrzymania wyroku i rozpętali kampanię antysemicką, zarzucając francuskim Żydom postawę antypaństwową. Na czele ruchu obrony Dreyfusa stanął kwiat francuskiej inteligencji i w 1899 r. prezydent anulował wyrok. W 1906 r. nieszczęsny oficer doczekał się pełnej rehabilitacji.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej