17 czerwca 1793 r. Koniec w Grodnie

Na żądanie posłów Rosji i Prus - Jakoba Sieversa i Ludwiga Heinricha von Buchholtza - w Grodnie rozpoczęły się obrady Sejmu, który miał zatwierdzić drugi rozbiór. Targowiczanie wykonali to polecenie, wybory posłów odbyły się tylko na obszarach, które miały jeszcze pozostać polskie, przekupywani przez zaborców szlacheccy wyborcy bez większego szemrania głosowali na wskazanych kandydatów. Mimo to na ostatnim Sejmie I RP dochodziło do sporów - Sievers brutalnie wywierał presję na sejmujących i m.in. kazał aresztować kilku posłów sprzeciwiających się żądaniom zaborców. Sejm zatwierdził drugi rozbiór, zgodził się, by Polska ponownie stała się protektoratem rosyjskim, by armia została zredukowana do 15 tys., a Konstytucja 3 maja została odrzucona. Państwo miało trwać jeszcze dwa lata.

17 czerwca 1834 r. Debiut "Pana Tadeusza"

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej