23 maja 1618 r. Defenestracja praska

Przez okno zamku na Hradczanach w Pradze protestanci wyrzucili namiestników cesarza Macieja I Habsburga - Jarosława Borzitę z Martinic i Wilhelma Slavatę oraz ich sekretarza Fabriciusa. Urzędnikom nic się nie stało - upadli na warstwę kompostu - ale defenestracja praska jak nazwano to wydarzenie, była wypowiedzeniem posłuszeństwa katolickiemu cesarzowi i stała się pretekstem do wybuchu konfliktu w dużej mierze religijnego, który przeszedł do historii jako wojna trzydziestoletnia. Protestanci od dawna przeciwstawiali się polityce dyskryminującego ich cesarza. Bezpośrednią przyczyną awantury na zamku był brak jego zgody na dokończenie budowy i nakaz rozebrania protestanckich zborów w miastach Broumov i Hrob.

23 maja 1863 r. Początek socjaldemokracji

Delegaci z 11 miast niemieckich w obecności 600 robotników założyli w Lipsku Powszechny Niemiecki Związek Robotniczy. Głównym ideologiem i pierwszym przewodniczącym był Ferdinand Lassalle. Uważał, że należy odrzucić metody rewolucyjne na rzecz uzyskania powszechnego i równego prawa wyborczego. To miało oddać władzę w państwie klasie robotniczej. Po roku do związku zapisało się ok. 4500 osób. W 1875 r., już po śmierci Lassalle’a w pojedynku w 1864 r., na bazie tej pierwszej robotniczej organizacji powstała Niemiecka Partia Socjaldemokratyczna (SPD). Po 1918 r. z SPD wywodziło się dziewięciu kanclerzy, m.in. Willy Brandt i Gerhard Schröder, a partia liczy dziś 460 tys. członków.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej