5 maja 1629 r. Śmierć Szymonowica

O godz. 9 w Czernięcinie zmarł Szymon Szymonowic - sławny wówczas twórca piszący po łacinie i po polsku, którego talent docenił Jan Zamoyski, wyrabiając mu tytuł poety Jego Królewskiej Mości, szlachectwo - choć był tylko synem lwowskiego krawca - oraz ofiarowując w dzierżawę właśnie Czernięcin z okolicznymi wioskami. Szymonowic przekazał w testamencie 1428 dzieł Akademii Zamojskiej i 12 tys. zł na utrzymanie profesora teologii. Zapisał się w historii literatury jako twórca słowa "sielanka" (od ruskiego słowa "sioło" - wieś) będącego polskim terminem dla idylli i bukoliki, które opiewały naturę i harmonię świata widzianą z perspektywy wsi i życia pasterzy. Szymonowic został pochowany w zamojskiej katedrze.

5 maja 1789 r. Wielka Rewolucja o krok

Od 1614 roku królowie Francji czuli się tak silni, że nie zwoływali Stanów Generalnych - nie musieli się odwoływać do przedstawicielstwa duchowieństwa, szlachty i stanu trzeciego, czyli mieszczaństwa i chłopów. Ale w latach 80. XVIII wieku zadłużona monarchia była w takim kryzysie, że Ludwik XVI ulega i zgadza się zwołać Stany. Otwiera je 5 maja 1789 roku. Jednak przedstawiciele stanu trzeciego domagają się wspólnych obrad z pozostałymi dwoma stanami. Gdy słyszą "nie", ogłaszają, że to oni są przedstawicielstwem narodu, czyli Zgromadzeniem Narodowym. Król ich straszy, ale w końcu ustępuje. 9 lipca Zgromadzenie Narodowe ogłasza się konstytuantą, a 14 lipca lud szturmuje Bastylię - to już Wielka Rewolucja, która m.in. pozbawi Ludwika XVI głowy.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej