15 kwietnia 1589 r. "Piorun" Hetmanem

Krzysztof Radziwiłł zwany "Piorunem" został wielkim hetmanem litewskim. Był jednym z najlepszych dowódców za panowania Stefana Batorego. Jako nastolatek walczył w wojnie litewsko-rosyjskiej (1558-70), a w 1572 r. w wieku 25 lat został hetmanem polnym litewskim. W czasie wojny polsko-moskiewskiej o Inflanty (1577-82), gdy Batory oraz hetman wielki koronny i kanclerz Jan Zamoyski oblegali Psków, podjął wyprawę dywersyjną w głąb państwa Iwana Groźnego. Dotarł aż nad Wołgę, absorbując siły moskiewskie, by nie mogły przyjść z odsieczą obrońcom Pskowa. W 1601 r., już za czasów Zygmunta III Wazy, pobił armię szwedzką pod Kokenhausen. Był kalwinistą i żarliwym obrońcą protestantyzmu na Litwie.

15 kwietnia 1729 r. Pasja Mateuszowa

W Wielki Piątek 15 kwietnia 1729 r. w kościele św. Tomasza w Lipsku Jan Sebastian Bach poprowadził Pasję według św. Mateusza, ale nie wywarł nią wielkiego wrażenia. Jak pisze w "Przewodniku koncertowym" Stanisław Haraschin: Sukces odniosła wykonana tego samego dnia i o tej samej godzinie w innym kościele lipskim pasja miernego i zapomnianego dziś Gottlieba Fröbera. Współcześni nie mieli zrozumienia dla tego, co było ideałem Bacha - połączenia dawnego z nowym, w tym wypadku elementów dawnej pasji chorałowej ze stylem oratoryjnym. Szczęśliwie Pasja Mateuszowa (tak jak Pasja według św. Jana) zachowała się w całości. Sto lat później odkrył ją Felix Mendelssohn-Bartholdy i doprowadził do wykonania jej 11 marca 1829 r. w Berlinie, a dzieło Bacha zostało uznane za jeden z największych klejnotów muzyki.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej