Dr Katarzyna Person – historyczka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Londyńskiego, pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Jest koordynatorką projektu pełnego wydania Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Zajmuje się historią Zagłady na ziemiach polskich i losami Żydów z Polski, autorka książki „Assimilated Jews in the Warsaw Ghetto 1940-1943”. Jesienią 2018 r. wydała monografię „Policjanci. Wizerunek żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim”. Opisała w niej zadania żydowskiej Służby Porządkowej, problem korupcji i przemocy oraz działalność funkcjonariuszy na Umschlagplatzu. Przeanalizowała też opinię, jaką mieli policjanci w getcie, sytuację życiową i ich powojenne losy. Prof. Antony Polonsky, brytyjski historyk, jeden z najwybitniejszych badaczy stosunków polsko-żydowskich, wysoko ocenił pracę dr Person: „Ta dobrze udokumentowana i obiektywna książka opisuje powstanie służby i to, jak została wciągnięta w pomoc Niemcom w ludobójstwie. To podstawowa lektura dla wszystkich zainteresowanych złożonym i trudnym problemem kolaboracji podczas nazistowskiej okupacji Polski”.

Pozostało 89% tekstu
Wyczerpałeś już limit bezpłatnych artykułów w tym miesiącu

Bądź na bieżąco - kup cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych
i wszystkich magazynów Wyborczej