30 lipca 1920 r. Manifest Polrewkomu

Utworzenie polskiej republiki radzieckiej było głównym punktem manifestu Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski zwanego Polrewkomem, który przemieszczał się za oddziałami bolszewickimi wypierającymi polskich żołnierzy na zachód. Komitet kierowany przez Juliana Marchlewskiego tamtego dnia stacjonował w Białymstoku. Manifest autorstwa Feliksa Dzierżyńskiego mówił też o nacjonalizacji ziemi, rozdziale Kościoła od państwa i wzywał lud do przepędzenia panów i kapitalistów. Nadzieje polskich komunistów na objęcie władzy w podbitej przez bolszewików Polsce skończyły się po sierpniowej Bitwie Warszawskiej i klęsce wojsk bolszewickich dowodzonych przez Michaiła Tuchaczewskiego.

30 lipca 1419 r. Pierwsza defenestracja praska

Z okna praskiego ratusza wyrzucono siedmiu rajców katolików, a wydarzenie to, nazwane defenestracją (od łacińskiego zwrotu de fenestra, czyli przez okno), dało sygnał do powstania husytów (1419-20), podczas którego wyznawcy spalonego na stosie w 1415 r. reformatora Kościoła Jana Husa starli się z katolickimi zwolennikami króla (później cesarza) Zygmunta Luksemburskiego. Druga defenestracja praska nastąpiła niecałe 200 lat później, gdy z okna zamku królewskiego na Hradczanach protestanci wyrzucili dwóch namiestników cesarza Macieja Habsburga. Wydarzenie to uznaje się za bezpośrednią przyczynę wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618-48). Trzecia defenestracja miała miejsce 10 marca 1948 r., gdy z okna budynku MSZ wypadł jego szef, Jan Masaryk, który jako ostatni demokratyczny polityk był ministrem zdominowanego już przez komunistów rządu.

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej