„Nowe życie na zgliszczach. Bund w Polsce w latach 1944-1949” Martyny Rusiniak-Karwat to książka elegijna. Opisuje mało znane powojenne dzieje Bundu - żydowskiej partii socjalistycznej, która mimo wysiłku działaczy rozsypała się pod wpływem zmian zachodzących zarówno w Polsce, jak i w Palestynie.

Autorka wykonała ogromną kwerendę w polskich i zagranicznych archiwach, w których – zdarzało się – teczki z materiałami o Bundzie przez wiele lat leżały zapakowane w szary papier z adnotacją „Zniszczyć”. Dla wielu Bund utracił po drugiej wojnie światowej rację swojego istnienia, czemu dawał wyraz chociażby najsłynniejszy bodaj polski bundowiec, czyli Marek Edelman.

Ocaleni z legitymacjami

W 1944 r. Bund był zdziesiątkowany. Wielu jego...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej